หน้าหลัก | เกี่ยวกับสถาบัน | งานวิจัย | งานบริการ | นโยบาย | แผนที่เวบ | ถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | ค้นหา
เอกสารควรติดตาม
  สอบราคาซื้อวัสุดวิทยาศาสตร์เเละสารเคมีจำนวน ๑๖ รายการ 19/02/2559
  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์47รายการ 17/12/2558
  ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 27รายการ 9/12/2558
ประกาศสอบราคาประจำปี2559
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
ระบบคอมพาร์ทเมนต์ในกุ้งทะเล
คลิกเข้าสู่ระบบ
วันเวลา
พฤหัสบดี
15 ตุลาคม 2558

อีเมลล์
Admin Tool
เครื่องมือทางด้านแผนที่
 เครื่องมือค้นหาความสูงของพื้นที่จากระดับน้ำทะเล
Map

บทความล่าสุด
นโยบาย และ Road Map ของ กษ.
เขียน : 12/03/2015 ปรับปรุง : 15/09/2015 อ่าน 244 ความเห็น 0

ข้อมูลเผยแพร่ เกี่ยวกับ นโยบายและ Road Map ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คลิกดูรายละเอียด )
บทความรอง
เรื่อง การยุติการให้บริการระบบเวบไซต์ และระบบเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำออนไลน์
เขียน : 15/09/2015 ปรับปรุง : 15/09/2015 อ่าน 0 ความเห็น 0

เนื่องด้วยเวบไซต์ www.aquathai.org จะยุติการให้บริการในวันที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 16.30 น. ซึ่งจะส่งผลให้บริการดังต่อไปนี้ ไม่สามารถเข้าใช้งานได้
1. เวบไซต์ www.aquathai.org
2. อีเมลล์ info@aquathai.org
3. ระบบเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำออนไลน์ www.aquathai.org/surveillance/
... (คลิกดูรายละเอียด )
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 5 เครื่อง.
เขียน : 09/07/2015 ปรับปรุง : 09/07/2015 อ่าน 0 ความเห็น 0

(คลิกดูรายละเอียด )
เรื่องแนะนำให้อ่าน
รมว.เกษตรฯ "ปีตีพงศ์” แถลงนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรฯ
เขียน : 12/03/2015 ปรับปรุง : 13/03/2015 อ่าน 233 ความเห็น 0

รมว.เกษตรฯ "ปีตีพงศ์” แถลงนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรฯ ตีกรอบแผนเร่งด่วนระยะ 1 ปี เร่งแก้สินค้าข้าว ยาง กุ้ง ภัยแล้ง และงานตามแนวทางนโยบายรัฐบาลในด้านการปรับโครงสร้างการผลิต ตรวจสอบที่ดิน ส.ป.ก. และปราบการวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่ง ... (คลิกดูรายละเอียด )
ถอดความรู้เกษตรกร เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS : คุณฉัตรกุล ถิ่นท่าเรือ
เขียน : 13/03/2015 ปรับปรุงล่าสุด : 13/03/2015 อ่าน 229 ความเห็น 0

คุณฉัตรกุล ถิ่นท่าเรือ เจ้าของ สำราญฟาร์มและเป็นประธานสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทองจำกัด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี หนึ่งในเกษตรกรตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงกุ้ง ไม่ใช่แค่รอดพ้นจากโรคระบาด EMS แต่ยังสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากขึ้นกว่าเดิม ... (คลิกดูรายละเอียด )
ทำเนียบบุคลากร
งานบริการ
 ขั้นตอนการขอรับบริการของสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง
 กฎกระทรวงฯ และ พ.ร.บ
 ขั้นตอนการส่งออกสัตว์น้ำ
 คำขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ
 ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดมาตรฐานสถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก
 ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำเพื่อการส่งสัตว์น้ำออกนอกราชอาณาจักร
ผลสัมฤทธิ์ของงาน
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินครั้งที่ 1
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินครั้งที่ 2
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน : ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปี 2556
 ผลสัมฤทธิ์ของงาน : ผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปี 2556
ลิ้งก์สำคัญ
 คู่มือหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับและการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากร
โรคสัตว์น้ำ
| หน้า -1- [2][3][4] | บทความทั้งหมด
Acute Hepatopancreatic Necrosis Syndrome (AHPNS) หรือกลุ่มอาการตายด่วน (EMS) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 02/05/2013 ปรับปรุง : 08/05/2013 อ่าน 5,241 ความเห็น 0
อีกสักครั้งกับ.......กรีการีนในกุ้งทะเล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 11/03/2013 ปรับปรุง : 02/05/2013 อ่าน 5,925 ความเห็น 2
โรคเอ็มบีวี (MBV: Penaeus monodon-type baculovirus) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 02/03/2012 ปรับปรุง : 01/10/2012 อ่าน 6,025 ความเห็น 0
โรคบีพี (Baculovirus penaei: BP) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 02/03/2012 ปรับปรุง : 26/06/2012 อ่าน 5,086 ความเห็น 0
โรคไอเอ็มเอ็น (Infectious myonecrosis; IMN) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 13/10/2010 ปรับปรุง : 26/02/2012 อ่าน 11,212 ความเห็น 0
โรคทีเอส (Taura Syndrome; TS) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 13/10/2010 ปรับปรุง : 02/03/2012 อ่าน 10,268 ความเห็น 0
โรคไอเอชเอชเอ็นวี (Infectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis; IHHN) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 13/10/2010 ปรับปรุง : 26/02/2012 อ่าน 6,376 ความเห็น 0
งานวิจัย
| หน้า -1- [2][3] | บทความทั้งหมด
การจำแนกสายพันธุ์เชื้อโนดาไวรัสที่ก่อโรคในปลาทะเลด้วยยีนที่สังเคราะห์โปรตีน (Molecular Identification and Sequence Analysis of Coat Protein Gene of Nodavirus Isolated from Marine Finfish) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 10/05/2011 ปรับปรุง : 01/10/2012 อ่าน 5,584 ความเห็น 0
ประสิทธิภาพของน้ำมันกระเทียมในการเพิ่มการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคในกุ้งขาว Efficacy of Oil Macerated Garlic Extract on Immune Responses and Diseases Resistance in White Shrimp (Litopeneaus vannamei Boone) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 30/12/2010 ปรับปรุง : 26/01/2011 อ่าน 9,823 ความเห็น 3
ผลของวิตามินซีและวิตามินอีในอาหารกุ้งต่อองค์ประกอบเลือด การตอบสนอง ของภูมิคุ้มกัน และความต้านทานโรคในกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius, 1798) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 26/11/2010 ปรับปรุง : 26/11/2010 อ่าน 12,420 ความเห็น 0
Application of Garlic (Allium sativum) as an Alternate Therapeutic for Marine Shrimp (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 22/11/2010 ปรับปรุง : 26/11/2010 อ่าน 12,935 ความเห็น 0
ผลของการเปลี่ยนแปลงทางด้านชีวเคมีและภูมิคุ้มกันในน้ำเลือดของกุ้งขาว (Penaeus vannamei Boone, 1931) ที่เลี้ยงด้วยอัตราปล่อยแตกต่างกัน: Effect of Biochemical and Immunological Changes in Hemolymph of Reared White Shrimp (Penaeus vannamei Boone, 1931) at Different Stocking Densities (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 17/11/2010 ปรับปรุง : 17/11/2010 อ่าน 6,207 ความเห็น 0
คุณภาพน้ำทิ้งของบ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำระบบปิด: กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา : Quality of Shrimp Farm Effluent Using Closed System: Case Study in Songkhla (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 29/10/2010 ปรับปรุง : 22/11/2010 อ่าน 11,166 ความเห็น 1
ผลการใช้เทคนิคบำบัดเลนต่อสุขภาพกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อดิน :Effect of the Treated-sludge Technique in Implementing Shrimp Health Management (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 29/10/2010 ปรับปรุง : 29/10/2010 อ่าน 4,849 ความเห็น 0
งานโครงการ
| หน้า -1- [2] | บทความทั้งหมด
ข้อมูลการดำเนินงานระบบฟาร์มคอมพาร์ทเมนต์กุ้งทะเล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 28/10/2013 ปรับปรุง : 31/10/2013 อ่าน 2,286 ความเห็น 0
ระบบคอมพาร์ทเมนต์ในกุ้งทะเล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 21/03/2012 ปรับปรุง : 15/04/2013 อ่าน 5,321 ความเห็น 0
รายชื่อและที่อยู่ฟาร์มที่ผ่านการทบทวนการรับรองคอมพาร์ทเมนต์กุ้งทะเล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 16/03/2012 ปรับปรุง : 16/03/2012 อ่าน 6,596 ความเห็น 0
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติครั้ง 4 ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำฯ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 01/06/2011 ปรับปรุง : 01/06/2011 อ่าน 7,069 ความเห็น 0
แผนที่เวบ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 14/10/2010 ปรับปรุง : 02/03/2012 อ่าน 13,849 ความเห็น 0
สมุดเยี่ยม (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 12/10/2010 ปรับปรุง : 13/10/2010 อ่าน 12,335 ความเห็น 13
โครงการ คุณถาม เราตอบ "โรคสัตว์น้ำ" (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 12/10/2010 ปรับปรุง : 13/10/2010 อ่าน 24,200 ความเห็น 23
บทความวิชาการ
| หน้า -1- [2][3] | บทความทั้งหมด
Isolation of Vibrio vulnificus biotype 1 from disease outbreaks in cultured tiger grouper (Epinephelus fuscoguttatus Forsskal, 1775) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 21/12/2014 ปรับปรุง : 21/12/2014 อ่าน 1,463 ความเห็น 0
อีกสักครั้งกับ.....กระเทียมสมุนไพรใกล้ตัว (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 15/03/2014 ปรับปรุง : 15/03/2014 อ่าน 4,754 ความเห็น 0
ข้อควรรู้เกี่ยวกับ พลาสมิด (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 24/02/2014 ปรับปรุง : 15/03/2014 อ่าน 1,655 ความเห็น 0
เอกสารวิชาการ ฉบับพ็อกเก็ตบุ๊ค เรื่องคู่มือฟาร์มกุ้งระบบไบโอซิเคียว เรียบเรียงโดย จิราพร เกษรจันทร์ สำนักผู้เชี่ยวชาญ กรมประมง สิงหาคม 2554 (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 02/09/2011 ปรับปรุง : 02/09/2011 อ่าน 9,769 ความเห็น 1
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity system) กับการเลี้ยงกุ้ง (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 16/06/2011 ปรับปรุง : 18/07/2011 อ่าน 6,758 ความเห็น 0
โรคกุ้งทะเลที่สำคัญ และ การป้องกันการแพร่ระบาด (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 15/03/2011 ปรับปรุง : 02/09/2011 อ่าน 6,199 ความเห็น 0
การใช้แผนที่ Google Map ช่วยค้นหาพิกัด (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 09/02/2010 ปรับปรุง : 20/07/2010 อ่าน 14,740 ความเห็น 0
ประกาศ
| หน้า -1- [2][3][4][5][6] | บทความทั้งหมด
เรื่อง การยุติการให้บริการระบบเวบไซต์ และระบบเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำออนไลน์ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 15/09/2015 ปรับปรุง : 15/09/2015 อ่าน 0 ความเห็น 0
สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 5 เครื่อง. (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 09/07/2015 ปรับปรุง : 09/07/2015 อ่าน 0 ความเห็น 0
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 30/03/2015 ปรับปรุง : 30/03/2015 อ่าน 343 ความเห็น 0
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 06/03/2015 ปรับปรุง : 06/03/2015 อ่าน 360 ความเห็น 1
ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 16/02/2015 ปรับปรุง : 16/02/2015 อ่าน 417 ความเห็น 0
ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 13/08/2014 ปรับปรุง : 13/08/2014 อ่าน 850 ความเห็น 0
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 24/07/2014 ปรับปรุง : 13/08/2014 อ่าน 674 ความเห็น 0
แจ้งเตือนเกษตรกร
| หน้า -1- [2] | บทความทั้งหมด
เตือนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ระวังโรคตัวแดงดวงขาวและโรคหัวเหลือง (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 15/11/2013 ปรับปรุง : 15/03/2014 อ่าน 4,669 ความเห็น 0
แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อพยาธิภายนอกแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 22/10/2012 ปรับปรุง : 02/05/2013 อ่าน 2,782 ความเห็น 0
เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรค Early Mortality Syndrome (EMS) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 26/02/2012 ปรับปรุง : 02/05/2013 อ่าน 15,343 ความเห็น 11
เฝ้าระวังโรคช่วงฤดูร้อน (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 03/04/2007 ปรับปรุง : 03/04/2007 อ่าน 7,715 ความเห็น 0
ประกาศเืตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 08/03/2007 ปรับปรุง : 08/03/2007 อ่าน 8,390 ความเห็น 4
ข่าวแจ้งจากสำนักงานอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Food and Drug Administration : FDA) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 30/03/2007 ปรับปรุง : 30/03/2007 อ่าน 6,393 ความเห็น 0
หลักเกณฑ์การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 28/12/2006 ปรับปรุง : 28/12/2006 อ่าน 5,472 ความเห็น 0
ข่าวประมง
| หน้า -1- [2][3][4][5] | บทความทั้งหมด
เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS : เพชรบุรีโมเดล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 13/03/2015 ปรับปรุง : 14/03/2015 อ่าน 315 ความเห็น 0
ถอดความรู้เกษตรกร เลี้ยงกุ้งอย่างไรให้รอดวิกฤต EMS : คุณฉัตรกุล ถิ่นท่าเรือ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 13/03/2015 ปรับปรุง : 13/03/2015 อ่าน 229 ความเห็น 0
สารคดีเกษตร ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ ปม.1 (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 13/03/2015 ปรับปรุง : 16/03/2015 อ่าน 200 ความเห็น 0
รมว.เกษตรฯ "ปีตีพงศ์” แถลงนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรฯ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 12/03/2015 ปรับปรุง : 13/03/2015 อ่าน 233 ความเห็น 0
นโยบาย และ Road Map ของ กษ. (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 12/03/2015 ปรับปรุง : 15/09/2015 อ่าน 244 ความเห็น 0
สามารถระบุสาเหตุของการเกิดโรค EMS ในกุ้งได้แล้ว (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 08/05/2013 ปรับปรุง : 09/05/2013 อ่าน 7,382 ความเห็น 0
เชิญชวนลงนามถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 25/05/2011 ปรับปรุง : 31/05/2011 อ่าน 4,793 ความเห็น 0
ข่าวอื่นๆ
| หน้า -1- | บทความทั้งหมด
การดูแลบำบัดโรคมะเร็ง อโรคยศาล วัดคำประมง (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 13/03/2015 ปรับปรุง : 16/03/2015 อ่าน 209 ความเห็น 0
ปฏิทินกิจกรรม
| หน้า -1- [2] | บทความทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับ ดร. วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ ในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ในปีนี้ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 26/09/2013 ปรับปรุง : 26/09/2013 อ่าน 2,112 ความเห็น 0
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 11/12/2012 ปรับปรุง : 14/12/2012 อ่าน 2,668 ความเห็น 0
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการเฝ้าระวังโรคในกุ้งทะเล (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 23/07/2012 ปรับปรุง : 01/08/2012 อ่าน 6,311 ความเห็น 1
ตัวชี้วัด สสช.ครั้งที่ ๒(๑ เม.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๕) (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 22/06/2012 ปรับปรุง : 20/07/2012 อ่าน 2,936 ความเห็น 0
วิสัยทัศน์ พันธกิจ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 06/10/2011 ปรับปรุง : 26/02/2012 อ่าน 5,377 ความเห็น 0
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เพิ่มศักยภาพเทคนิคการตรวจวินิจฉัยโรคกุ้งทะเล” (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 26/08/2011 ปรับปรุง : 26/08/2011 อ่าน 4,804 ความเห็น 0
การอบรมหลักสูตร “การเฝ้าระวังโรคกุ้งทะเลพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้” (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 25/04/2011 ปรับปรุง : 27/04/2011 อ่าน 5,297 ความเห็น 3
ธรรมะ พักใจ
| หน้า -1- | บทความทั้งหมด
ชีวิตจริงๆ (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 14/09/2012 ปรับปรุง : 14/09/2012 อ่าน 2,596 ความเห็น 0
บุญ ๑๐ วิธี (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 14/09/2012 ปรับปรุง : 14/09/2012 อ่าน 2,918 ความเห็น 0
อานิสงส์ของทาน (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 14/09/2012 ปรับปรุง : 14/09/2012 อ่าน 2,751 ความเห็น 0
วิธีสร้างบุญบารมี (คลิกดูรายละเอียด ) เขียน : 14/09/2012 ปรับปรุง : 01/10/2012 อ่าน 3,407 ความเห็น 0
รับชมเวบได้ดีที่สุด ที่ความกว้าง 1,024 พิกเซล
Create time for this page 0.39370012283325 Second.