สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรมประมง
หน้าหลัก | เกี่ยวกับสถาบัน | งานวิจัย | งานบริการ | นโยบาย | แผนที่เวบ | ถาม-ตอบ | สมุดเยี่ยม | ค้นหา
งานวิจัย : ผลการใช้เทคนิคบำบัดเลนต่อสุขภาพกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อดิน :Effect of the Treated-sludge Technique in Implementing Shrimp Health Management
เอกสารฉบับเต็ม
โหลดไฟล์ 1520
ผู้เขียน: วรวุฒิ ชัชวาลชัยพรรณ
วันที่เขียน: 29/10/2010 วันที่ปรับปรุง: 29/10/2010 อ่าน 4,849 ความเห็น 0
บทคัดย่อ

การศึกษาผลของการใช้เทคนิคบำบัดเลนต่อสุขภาพ การเกิดโรค และผลผลิตของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงในบ่อดิน โดยปล่อยลูกกุ้งกุลาดำลงเลี้ยงในบ่อดินขนาด 800 ตารางเมตรที่ไม่ได้กำจัดเลนจำนวน 6 บ่อ ในอัตราปล่อยบ่อละ 30,000 ตัว แบ่งการจัดการพื้นบ่อเป็น 2 แบบ ได้แก่ วิธีคราดโซ่บำบัดเลนพื้นก้นบ่อทุกวันตลอดการเลี้ยงจำนวน 3 บ่อ เปรียบเทียบกับชุดควบคุมซึ่งไม่มีการบำบัดเลนก้นบ่อจำนวน 3 บ่อ หลังจากเลี้ยงได้ 105 วันจึงเก็บผลผลิต พบว่าตลอดการทดลองไม่พบการติดเชื้อไวรัสทั้งในบ่อที่คราดโซ่บำบัดเลนและบ่อชุดควบคุม แต่พบปรสิตซูโอแทมเนียมบริเวณเหงือกและระยางค์ของกุ้งหลังปล่อยกุ้งลงเลี้ยง 35 วันจนถึงสิ้นสุดการทดลอง โดยเปอร์เซ็นต์การตรวจพบปรสิตภายนอกของกุ้งจากบ่อบำบัดเลนต่ำกว่าบ่อควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (P0.05) คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 20.6011.83 และ 31.3120.31 ตามลำดับ และพบแผลจากการทำลายของแบคทีเรียบริเวณปลายหาง หนวด และระยางค์ ของกุ้งในบ่อบำบัดเลนต่ำกว่าบ่อควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (P0.05) คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 14.956.67 และ 32.3214.54 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบกุ้งที่มีอาการหางบวมน้ำในบ่อบำบัดเลนต่ำกว่าบ่อควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (P0.05) คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวมร้อยละ 4.044.70 และ 17.3713.22 ตามลำดับ อัตราการเจริญเติบโตต่อวันของกุ้งในบ่อบำบัดเลนตลอดการเลี้ยง 105 วันมีค่าเฉลี่ย 0.17 กรัม ซึ่งมีค่าสูงกว่าบ่อควบคุมที่มีค่าเฉลี่ย 0.15 กรัม อัตราการรอดตายเฉลี่ยของกุ้งในบ่อบำบัดเลนและบ่อควบคุมมีค่าไม่ต่างกัน คิดเป็น 80.63 และ 84.33 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ผลผลิตของกุ้งในบ่อบำบัดเลนมีค่าสูงกว่าผลผลิตของกุ้งในบ่อควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ (P0.05) คิดเป็นค่าเฉลี่ยรวม 409.479.27 และ 383.5713.91 กิโลกรัมต่อ 0.5ไร่ ตามลำดับ และผลผลิตจากบ่อบำบัดตะกอนเลน มีจำนวนเปอร์เซ็นต์ของกุ้งที่มีขนาดใหญ่ น้ำหนักตัวเฉลี่ย 22.5 กรัม/ตัว มากกว่าในบ่อควบคุมอย่างมีนัยสำคัญ(P0.05) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าเทคนิคการใช้โซ่คราดบำบัดเลนพื้นก้นบ่อมีผลทำให้สุขภาพของกุ้งดีขึ้นและมีผลต่ออัตราการเจริญเติบโต และผลผลิตต่อบ่อสูงขึ้นด้วย

คำสำคัญ: กุ้งกุลาดำ การบำบัดเลน สุขภาพกุ้ง


Abstract

The effect of the treated-sludge technique on black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius, 1798) health, disease, and production were carried out by stocking of post larvae in six-800 square meter un-dredged earthen ponds with a stocking rate of 30,000 PL/pond. Management techniques of the bottom pond sludge can be categorized into 2 types; the daily chain-plough bottom technique throughout the culture period in 3 ponds and the control un-treated-sludge in 3 ponds. After growing period of 105 days, shrimp production from both types of the ponds was evaluated. Results showed that there was no viral disease infection in shrimps in both pond types, but Zoothamnium sp. was found attaching to the gills and the appendages of the shrimps in both pond types at 35 days after stocking to the end of the experiment. The percentage of the parasite found in the shrimps was relatively lower in the daily-chain-plough ponds than those in the control ponds with the total average of 20.6011.83 and 31.3120.31, respectively. Wounded areas due to bacterial infection at the posterior portion of the shrimp tails, antenna and appendages were found in all shrimps of the treatment ponds. The percentage of bacterial infection of the shrimps was relatively lower in the daily-chain-plough ponds than those in the control ponds with the total average of 14.956.67 and 32.3214.54, respectively. In addition, the edema of shrimp tails was relatively lower in the daily-chain-plough ponds than those in the control ponds with the total average of 4.044.70 and 17.3713.22 %, respectively. The average growth rate per day of a shrimp in the daily-chain-plough ponds after 105 days was 0.17 g, considerably higher than the average growth rate per day of 0.15 g for a shrimp in the control pond. There was no significant difference of the average survival rate of a shrimp in both types of the ponds at 80.63 and 84.33 %, respectively. However total average production of the shrimp in the daily-chain-plough ponds was higher than that in the control ponds at 409.479.27 and 383.5713.91 kg/0.5 rai, respectively. It was also found that the percentage of a large size shrimp weight of 22.5 g was higher in the daily-chain-plough ponds than that of the control ponds. It may be concluded that using of the daily-chain-plough technique to treated-sludge at the bottom of the ponds result in much better shrimp health, render good growth rate and increase of shrimp pond production.

Key words : black tiger shrimp, treated-sludge, shrimp health

รายละเอียดทั้งหมดอ่านได้ในเอกสารฉบับเต็มประกอบบทความนี้


ความเห็น
ข้อความ /รายละเอียด
รหัสป้องกันบอร์ด ชื่อ
รับชมเวบได้ดีที่สุด ที่ความกว้าง 1,024 พิกเซล
130/2 ถ. ติณสูลานนท์ หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100 โทร. 0-7433-5244-8 โทรสาร 0-7433-5243 พิกัด GPS : 100.582/7.16173
Create time for this page 0.81155896186829 Second.