ลงทะเบียนพักชําระหนี้ออมสิน 2564 ฟรี

ธนาคารออมสินพักชำระหนี้ 2564 ช่วยเหลือลูกค้าใน 28 จังหวัด เริ่มลงทะเบียน 8/01/2564ธนาคารออมสินพักชำระหนี้ 2564 ช่วยเหลือลูกค้าใน 28 จังหวัด เริ่มลงทะเบียน 8/01/2564

รายละเอียดเพิ่มเติม

พักชำระหนี้คืออะไร

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการเร่งด่วนช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด
ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ สามารถแจ้งความประสงค์เข้ามาตรการพักชำระเงินต้น ลดการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ได้ ระยะเวลามาตรการ 3-6 เดือน ลงทะเบียนได้ที่ Website ธนาคาร www.gsb.or.th เริ่มวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564

มาตราการนี้ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มสภาพคล่องให้ลูกค้าในช่วงเวลาวิกฤติแบบนี้ครับ

“พักชำระหนี้” หมายความว่า ในงวดที่ได้รับการพักชำระนั้น ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ธนาคารจะยังคิดดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆ แล้วค่อยมาเก็บดอกเบี้ยในภายหลัง
“พักหนี้” หมายความว่า ในงวดที่ได้รับการพักหนี้ให้ ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และธนาคารจะหยุดคิดดอกเบี้ยในช่วงที่เราพักหนี้ด้วย
ซึ่งตอนนี้ประกาศต่างๆจากทางธนาคารที่ออกมาช่วยจะเป็นการพักชำระหนี้ทั้งสิ้นนะครับ

ดังนั้นการพักชำระหนี้ดอกเบี้ยยังคงเดินอยู่ตลอดเวลานะครับ

สำหรับผมการพักชำระหนี้จะเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของเราได้ครับ แต่แน่นอนครับว่ามันต้องแลกมากับภาระดอกเบี้ยที่จะทบเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือน

“พักชำระหนี้” หมายความว่า ในงวดที่ได้รับการพักชำระนั้น ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย แต่ธนาคารจะยังคิดดอกเบี้ยต่อไปเรื่อยๆ แล้วค่อยมาเก็บดอกเบี้ยในภายหลัง

“พักหนี้” หมายความว่า ในงวดที่ได้รับการพักหนี้ให้ ไม่ต้องจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย และธนาคารจะหยุดคิดดอกเบี้ยในช่วงที่เราพักหนี้ด้วย
ซึ่งตอนนี้ประกาศต่างๆจากทางธนาคารที่ออกมาช่วยจะเป็นการพักชำระหนี้ทั้งสิ้นนะครับ

#ออมสินพักชำระหนี้ #พักชำระหนี้2564 #พักชำระหนี้ #หนี้ #ออมสิน #ธนาคารออมสิน

บทความแนะนำ