พยุงธุรกิจด้วยเงินดอกรายวัน ในปี 2021

ในทุกวันนี้เกิดปัญหาเศรษฐกิจที่ย่ำแย่จนถึงขั้นไม่มีเงินซื้ออาหารเลี้ยงครอบครัว และมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้าโชว์ห่วยขนาดเล็ก แม่ค้าตลาดนัด และลูกจ้างรายวันไม่การจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนจำนวนมาก ทำให้เกิดธุรกิจชนิดหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวช่วยผู้ที่ได้รับผลกระทบ คือ เงินดอกรายวัน มีทั้งให้กู้ยืมเงินด่วนฉุกเฉินทั้งในระบบและนอกระบบผ่านระบบออนไลน์ขึ้น จากภาคประชาชนและสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ปล่อยสินเชื่อเงินด่วนได้เงินไวใน 24 ชม. โดยผู้ยืมดอกรายวันหรือผู้กู้เงินดอกรายวันนั้น ต้องแบกรับภาระหาเงินทั้งใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแล้วยังต้องหามาเพื่อชำระเงินดอกรายวันอีกด้วย  ซึ่งบางรายต้องยอมกู้เงินรายวันเพราะว่าไม่มีเครดิตที่จะไปกู้กับสถาบันทางเงินต่างๆได้จึงจำใจต้องพึ่งเงินกู้รายวันมาใช้จ่ายในการซื้อหาอาหารและต่อยอดธุรกิจที่ตนเองประกอบธุรกิจอยู่นั้นเอง แต่อย่างไรก็ตามหากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้รายเดือนได้ก็เป็นอีกทางเลือกให้ผ่อนคลายได้ดีไม่น้อยเลยก็ว่าได้

ภาคประชาชนกับสถาบันการเงินจับมือร่วมกันปล่อยเงินกู้ช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็ก

คือในสถานการณ์ปัจจุบันแทบจะหาเงินมาใช้จ่ายยังหายากแล้ว โดยมีภาคประชาชนได้มีการปล่อยเงินขึ้นจะเป็นทั้งแบบติดต่อขอกู้เงินด่วนนอกระบบรายเดือน ไม่ดาวน์รถยนต์ค้ำประกันเงินกู้ และสามารถยืมเงินดอกรายวันด่วนได้ผ่านการติดต่อช่องทางสื่อออนไลน์หรือเว็บไซต์ต่างๆที่ภาคประชาชนได้ประชาสัมพันธ์ไว้ โดยในปี2564นี้ภาคประชาชนมีการปล่อยเงินกู้ผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น เพื่อให้เข้ากับยุค5G โดยได้มีการอธิบายการกู้เงินไว้หลายแบบ เช่น

  • เงินดอกรายวัน คือ มีการปล่อยให้ยืมเงินดอกรายวัน โดยจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบรายวันไม่รวมเงินต้นที่ยืมไป โดยผู้ที่กู้เงินดอกรายวันไปจะต้องใช้ดอกเบี้ยตรงตามระยะเวลาที่กำหนด
  • เงินกู้ด่วนรายเดือน คือ ผู้กู้เงินรายเดือนจะต้องชำระดอกเบี้ยทุกๆสิ้นเดือน และการคำนวณดอกเบี้ยจะต้องกับผู้ให้กู้
  • เงินกู้ด่วนรายปี  คือ มีลักษณะเดียวกับเงินกู้ด่วนรายเดือน แต่จะเป็นการคำนวณชำระดอกเบี้ยเป็นแบบรายปี 

ในส่วนของสถาบันทางการเงินที่ปล่อยให้ผู้กู้กู้เงินได้โดยผู้กู้จะต้องมีสมาชิกของสถาบันทางเงินก่อนและมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ ง่ายต่อการลงทะเบียนในระบบออนไลน์ที่สถาบันทางการเงินเปิดให้ผู้กู้ขอสินเชื่อเงินด่วนได้เงินไวใน 24 ชม.ผ่านระบบแอปพลิเคชั่นของสถาบันทางเงินนั้นๆ และสถาบันทางเงินเปิดให้ผู้กู้เงินเข้าไปยื่นได้ด้วยตนเองที่สถาบันฯ โดยทางสถาบันฯไดหลายรูปแบบให้ผู้กู้ได้ยื่น อาทิ เช่น  เงินดอกรายวัน  รายเดือน  และรายปี โดยค่าอัตราชำระดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสถาบันฯนั้นๆ ยกตัวอย่าง 

  • สินเชื่อเงินดอกรายวันเหมาะกับผู้ที่ประกอบธุรกิจหาเช้ากินรับภาระดอกเบี้ยไม่มากได้รับเงินเร็วกว่าการขอกู้เงินฉุกเฉินออมสิน
  • สินเชื่อเงินกู้ด่วนรายเดือนเหมาะกับผู้ที่ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก
  • สินเชื่อเงินกู้ด่วนรายปีเหมาะกับผู้ที่ประกอบธุรกิจขนาดกลาง ที่ลงปริมาณ

เงินดอกรายวัน มีข้อดีและข้อเสีย อย่างไร

ข้อดี 

  • การกู้เงินดอกรายวัน ส่งผลให้ผู้ประกอบการต่างๆ สามารถสู้ไปต่อได้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์ที่มีโรคระบาดโคโรน่าไวรัส 19 ใน ปี 2564 นี้
  • มีผู้ที่ให้ยืมเงินดอกรายวัน จำนวนมากและหลากหลายช่องทางและไม่จำกัดอาชีพโดยจะมีทั้งสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระ สินเชื่อส่วนบุคคล

ข้อเสีย

  • เงินที่หามาได้ในแต่ละวันใช้ได้ไม่เต็มที่จะต้องนำส่วนหนึ่งไปจ่ายค่าดอกเบี้ยเงินดอกรายวัน
  • มีการติดตามจากผู้ให้เงินดอกรายวันแถบทุกวัน(กรณีทั้งจ่ายตามเวลาที่กำหนดและไม่ต้องที่กำหนด)