โครงการเงินเยียวยา ช่วยเหลือผลกระทบโควิด 2021

สำหรับในปี 2564 นี้ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดจำนวนลง แถมยังดูหนักกว่าในปีก่อน ๆ อีกด้วย โดยในแต่ละวันยังคงมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลักพันและยังคงมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ คาดการณ์ว่าน่าจะใช้เวลาในการควบคุมการระบาดอีกระยะเวลาหนึ่ง ทำให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพที่ยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต ส่งผลให้หลายคนที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้จนต้องไปยืมเงินจากคนปล่อยดอกรายวัน อยากทราบว่าทางภาครัฐจะมีเงินเยียวยารอบ 3 หรือใหม่ 

ข่าวดีในเรื่องโครงการแจกเงินของรัฐบาลล่าสุดหรือใครที่กำลังรอเงินเยียวยา รอบ 3 จากทางภาครัฐ ก็เตรียมตัวเฮได้เลย เพราะในขณะนี้ทางภาครัฐได้มีแผนโครงการเยียวยาของรัฐบาลรอบใหม่หรือเยียวยารอบ 3 ล่าสุดที่กำลังจะเปิดให้ลงทะเบียนกันอีกครั้งเร็วๆ นี้

รัฐบาลแจกเงินอะไรบ้างในการเยียวยา รอบ 3

ในการเยียวยา รอบ 3 ของทางรัฐบาลตามที่มีมติ ครม.ออกมาล่าสุด ณ ตอนนี้จะมีทั้งมาตรการที่เป็นทั้งเยียวยาและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไปพร้อม ๆ กัน โดยในครึ่งปีแรก การเยียวยา รอบ 3 จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน และตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงธันวาคมจะเป็นช่วงกระตุ้นเศรษฐกิจ 

ในส่วนของโครงการเยียวยาของรัฐบาลในช่วง 2 เดือนข้างต้นจะมีการให้เงินแก่ผู้ที่อยู่ในโครงการเราชนะทุกคน โดยจะได้รับเงินคนละ 2,000 บาท รวมไปถึง ม.33 เรารักกันก็จะได้รับเงินเยียวยา รอบ 3 คนละ 2,000 บาท เช่นกัน โดยจะให้เงินสัปดาห์ละ 1,000 บาท 2 สัปดาห์ติดกัน และสามารถสะสมใช้ได้เป็นเวลา 2 เดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 

สำหรับในช่วงครึ่งปีหลังเราจะเรียกว่าเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยมาตรการแรกคือโครงการคนละครึ่งเฟส3 โดยทุกคนที่เคยอยู่ในโครงการอยู่แล้ว จะได้รับเงินคนละ 3,000 บาทและสามารถใช้จ่ายผ่านแอพเป๋าตังโดยมีเงื่อนไขเหมือนเดิม และอีกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจคือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนจะได้เงินเดือนละ 200 บาทเป็นเวลา 6 เดือนตั้งแต่กรกฎาคมถึงธันวาคม และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มเราชนะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะได้รับเงินเดือนละ 200 บาททุกเดือนเป็นเวลา 6 เดือนด้วยเช่นกัน

ใครบ้างที่จะได้รับการเยียวยา รอบ 3 จากทางภาครัฐ

กลุ่มแรกที่จะได้เงินเยียวยารอบ 3 ได้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ ซึ่งจะมีกลุ่มย่อยจำแนกได้ 3 กลุ่ม 

  • กลุ่มแรก เป็นกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรัฐหรือบัตรคนจน
  • กลุ่มที่สอง คือกลุ่มที่ลงทะเบียนเราชนะด้วยแอพเป๋าตัง
  • กลุ่มที่สาม คือกลุ่มเราชนะที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชน

กลุ่มถัดมาที่จะได้เงินเยียวยารอบ 3 จากทางภาครัฐคือกลุ่ม ม.33 เรารักกัน โดยในกลุ่มนี้จะมีบางส่วนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านแอพเป๋าตังเช่นกัน และหากต้องการเช็คเงินเยียวยา ออนไลน์

ผู้ที่ลงทะเบียนด้วยแอพเป๋าตังสามารถเช็คยอดเงินได้ที่แอพเป๋าตังได้เลย นอกจากนี้มีการลงทะเบียนพักชําระหนี้จากธนาคารต่างๆ เช่น พักชําระหนี้ธนาคารออมสิน พักหนี้ธนาคารธนชาต เป็นต้น