ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ปี 2021

สืบเนื่องจากปัญหาผู้คนยากจนและขาดรายได้ในการประกอบอาชีพเป็นจำนวนมากจากทั้งปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำและจากภาวะโรคโควิด 19 ได้เกิดการระบาดอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ทำให้ประชาชนกลุ่มที่มีรายได้น้อยได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ทางภาครัฐจึงได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเงินด่วนฉุกเฉินโดยมีการจัดตั้งโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐขึ้นเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้ ซึ่งพูดง่าย ๆ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือการที่กระทรวงการคลังได้ออกนโยบายที่จะนำเงินจำนวนหนึ่งกระจายไปสู่กลุ่มคนจนนั่นเอง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืออะไร 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเป็นบัตรที่ทางภาครัฐออกให้แก่ผู้ที่มีรายน้อยเป็นรายบุคคลโดยในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะมีการปรับการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ถือบัตรโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเซนช่วยคัดกรองคนจนจริงออกจากคนที่จนไม่จริง ซึ่งผู้ที่ถือบัตรคนจนรายเก่าก็จะต้องทำการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดใหม่ด้วย 

สิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดในการแจกเงินเยียวยารอบใหม่จะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นจำนวน 1,200 บาท โดยวงเงินนี้จะเติมเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท ในทุกวันที่ 1 ของทุกเดือนเป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. และ หมดเขต 1 ธ.ค.2564 โดยเงินจำนวนนี้จะไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้แต่จะเน้นให้ใช้จ่ายเป็นค่าสาธารณูประโภคประจำวันที่ร้านธงฟ้า นอกจากนี้ก็ยังได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 230 บาท ค่าน้ำ 100 บาท ส่วนลดค่าโดยสาร 500 บาท ด้วย

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2564ออนไลน์/สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออนไลน์

สำหรับคนที่จะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดทั้งรายเก่าและรายใหม่ก่อนอื่นจะต้องเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนว่ามีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์หรือไม่ โดยล่าสุดคนที่มีบัตรคนจนรายเก่าจะถูกตรวจสอบสิทธิ์ย้อนหลังทุกรายโดยจะมีการนำเลขบัตรประชาชนไปตรวจสอบ โดยการลงทะเบียนรอบใหม่จะมีการปรับเกณฑ์พิจารณารายได้เปลี่ยนใหม่ จากเดิมมีการพิจารณารายได้เป็นรายบุคคลเปลี่ยนมาเป็นพิจารณารายได้รวมทั้งครอบครัว และจะนำเครดิตบูโรมาพิจารณาเพิ่มด้วย  แต่จะไม่รวมการกู้เงินนอกระบบหรือที่เรียกว่ากู้เงินรายวันเพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถตรวจสอบได้

การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดจะต้องดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสารจากเว็บไซต์เศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th และกรอกข้อมูลส่วนตัวลงแบบฟอร์ม จากนั้นยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่และรับเอกสารยืนยันหลักฐานการลงทะเบียน โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธกส.และสำนักงานกระทรวงการคลังทุกจังหวัด และคนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตที่ตนอาศัยอยู่ได้เลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหายทําไงดี

ในกรณีที่บัตรหายผู้ถือบัตรจะต้องติดต่อธนาคารกรุงไทยสาขาใดก็ได้เพื่อทำเรื่องขอออกบัตรใหม่ โดยจะต้องนำใบแจ้งความบัตรหายไปยื่นเป็นหลักฐานเพื่อขอให้ธนาคารออกบัตรใบใหม่ให้โดยมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งไม่เกิน 100 บาท ในกรณีที่เป็นบัตรประเภท Hybrid (ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดอยู่ในจังหวัดกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร อยุธยา และนครปฐม) และไม่เกิน 50 บาท ในกรณีที่เป็นบัตรประเภท EVM (ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดที่อาศัยอยู่ นอกเหนือจากจังหวัดข้างต้น)